Toepassingen

Toepassingen

Veehouders en landbouwers zijn gevoelig voor vervuiling door nitraten en zoeken oplossingen om vloeistoffen en vaste lichamen te verwijderen.

MENART is er voor:

De nieuwe wetgeving en marktwetten verplichten de voedingsmiddelenindustrie om hun productietechnieken te herzien en:

Groenafval is organisch afval verzameld na onderhoud van groene ruimten, recreatiezones, privétuinen, serres, sportvelden, wegen, …

Ménart ontwikkelt industriële projecten op maat voor gemeenten (of groepen gemeenten) die een 3-ledige composteringsinstallatie willen installeren voor stedelijk afval.

Het sorteren en voorbereiden van materiaal is essentieel voor een efficiënte herwaardering van producten.

MENART staat bekend voor zijn duurzame en slijtvaste machines en is erg populair bij petroleumgroepen en andere gespecialiseerde bedrijven.

Om te beantwoorden aan nieuwe milieueisen biedt MENART installaties aan voor:

De stadontwikkeling zorgt voor meer fabrieken voor de verwerking van afvalwater. Deze fabrieken genereren slib dat moet worden behandeld.

Zo ontwikkelt en produceert MENART eenheden voor de behandeling van slib in zuiveringsstations: