Slib

Slib

SlibSlibSlibSlibSlib

De stadontwikkeling zorgt voor meer fabrieken voor de verwerking van afvalwater. Deze fabrieken genereren slib dat moet worden behandeld.

Zo ontwikkelt en produceert MENART eenheden voor de behandeling van slib in zuiveringsstations:

  • portaalomzetters voor drogen van slib
  • mengers die slib mengen met groenafval in combinatie met een zeef
  • shredders van groenafval
  • zeven-mengers
  • ...

Zodra het slib is behandeld kan het in de landbouw worden geherwaardeerd via verstrooiing.