Veeteelt

Veeteelt

Veehouders en landbouwers zijn gevoelig voor vervuiling door nitraten en zoeken oplossingen om vloeistoffen en vaste lichamen te verwijderen.

MENART is er voor:

  • landbouwcoöperatieven
  • landbouwers
  • veehouders (runderen, varkens, pluimvee, schapen, …)

Het composteren van afval van veehouderij vormt voor hen een alternatief voor verstrooien en biedt de volgende directe voordelen:

  • vermindering milieu-impact
  • verhoging mestkwaliteit
  • vermindering afvalstoffenvolume
  • minder opslag en onderhoud vereist

Voor deze toepassing biedt MENART een compleet assortiment machines: compostomzetters, shredders, trommelzeven, irrigatiesystemen.

Bovendien is de SP-omzetter van Ménart erg geliefd bij landbouwcoöperatieven.