Recyclen - Composteren

Recyclen - Composteren

Wij bieden een uitgebreid assortiment modellen die beantwoorden aan alle behoeften van composteringsplatformen, stortplaatsen, recyclingcentra voor organisch afval in steden, landbouwexploitanten, landbouwers en andere professionals in het recyclen van groenafval.

Meer info... →

De omzetters van MENART hebben hun efficiëntie bewezen voor alle types materiaal, zelfs in de meest extreme werkomstandigheden: groenafval, huishoudelijk afval, vervuilde bodems, afval uit de voedingsmiddelenindustrie, dierlijke uitwerpselen, …

Meer info... →

In ons uitgebreid assortiment mobiele of vaste zeven vindt u de meest efficënte machines voor elk bouwterrein.

Meer info... →

Om te beantwoorden aan de groeiende kwaliteitseisen van gerecycleerde producten heeft Ménart nieuwe machines ontwikkeld.

Meer info... →